TEGEMOETKOMING

Hier onderstaand kan u de ingevulde formulieren voor de tegemoetkoming zelf downloaden en aanvullen met de gegevens van uw kind om na afloop van het kamp binnen te brengen bij uw mutualiteit.

Indien er andere documenten noodzakelijk zijn, kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke leiding van uw kind of via eef@plussers.com.

Bij verdere financiƫle vragen, aarzel niet om Lise, onze financiƫle vertrouwenspersoon, te contacteren via lise@plussers.com!

Christelijke Mutualiteit

CM komt niet tegemoet in de kosten voor lidgelden, abonnementen en deelnamekosten.

Voor de deelname aan een vakantiekamp met een jeugdvereninging geeft de CM een tegemoetkoming van 5 euro per dag en in totaal 100 euro per jaar.

Documenten en meer informatie kan je vinden op www.cm.be.

Solidaris

Solidaris biedt een tegemoetkoming van maximum 20 euro per kalenderjaar op het lidgeld van de jeugdbeweging.

Voor een vakantiekamp kan u 25% van de werkelijke kostprijs terugkrijgen, tot maximum 100 euro per jaar, onder voorwaarde dan uw kind 18 jaar of jonger is en het gaat om een meerdaags jeugdkamp

De tegemoetkoming wordt betaald op basis van een attest afgeleverd door het ziekenfonds en ingevuld door de jeugdbeweging. Documenten en meer informatie kan je vinden op www.solidaris.be.

Helan

Helan voorziet een terugbetaling voor het lidgeld van een jeugdbeweging tot 25 euro per kind.

Helan biedt een tussenkomst van 5 euro per dag, tot maximum 190 euro, per kind voor 40 dagen per jaar. Met als voorwaarde dat uw kind 18 jaar of jonger is en op een meerdaags jeugdkamp gaat.

Meer informatie kan je vinden op www.helan.be.

Stad Hoogstraten

Elk kind heeft recht op een leuke kindertijd, elk kind heeft recht op deelname aan vrije tijd en het verenigingsleven. Toch is dit niet voor elk kind een evidentie. Kinderen of jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie ondervinden vaak drempels om de stap naar het verenigingsleven te zetten. Betalen van lidgelden, trainingspak, wedstrijden,…

Stad Hoogstraten heeft een subsidie waar kwetsbare kinderen en jongeren tot 18 jaar een terugbetaling kunnen aanvragen voor inschrijvings- en/of lidgelden van 50% van de kostprijs met een maximum van 200 euro per kind. Ook materiaal en kledij indien deze noodzakelijk zijn, kan worden terugbetaald. 50% van de kostprijs met een maximum van 50 euro.

Je kan de vrijetijdscheque heel het jaar online aanvragen via https://www.hoogstraten.be/leven-en-welzijn/zorg/kinderen-eerst/hulp-steun/vrijetijdscheque